DIE ANGLO-BOEREOORLOG. 'n CHRONOLOGIE & DIE KAARTE
 

FORMAAT

Die boek verhaal kortliks die politieke en militêre verloop van die Anglo-Boereoorlog in streng chronologiese orde met dagboektipe inskrywings. Dit is gerangskik in streeks-, veldtog- en ander indelings wat die leser in staat stel om bepaalde gebeure, veldtogte en ander aspekte van die oorlog te kan volg soos dit gebeur het.

Waar moontlik, is direkte aanhalings uit toesprake, briewe, telegramme, ens. gebruik om die gebeure “lewendig” - uit die oogpunte van die betrokkenes - weer te gee.

“Trivia”-brokkies vermeld ander gebeure gedurende die periode, gee ‘n wyer geskiedkundige perspektief en plaas die oorlog teen ‘n wêreldwye agtergrond.

Die kaarte, diagramme en tabelle is gebaseer op talle bronne en is 'n poging om die 'fog of war' ietwat te verdryf en die beskikbare inligting so duidelik moontlik grafies voor te stel.